Maahanmuutolla negatiivinen vaikutus palkkakehitykseen

3
407

Maahanmuuttajavaltaisilla aloilla palkkakehitys ei pysy muiden toimialojen vauhdissa. Tieto on peräisin tutkimuksesta, missä syynättiin työperäisen maahanmuuton vaikutuksesta pottunokkien palkkoihin.

Työperäisten tulijoiden määrä on moninkertaistunut sitten 1990-luvun alun ja erityisen rajua on kasvu ollut vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2010 typeräisiä saapui Norjaan noin 33.000 kipaletta.

”On ymmärrettävää, että yksittäisillä toimialoilla muutos koetaan dramaattiseksi”, sanoo vanhempi tutkija Bernt Bratsberg Oslon yliopiston rahoittamasta, taloustieteisiin erikoistuneesta Frisch-keskuksesta.

Erityisesti hotelli- ja ravitsemusalalla sekä rakennusalalla palkkojen kehitys ei vastaa muilla aloilla tapahtunutta keskimääräistä muutosta.

Norjan Pankin ja tilastokeskuksen lukujen mukaan palkat ovat nousseet Norjassa keskimäärin 31,1%:llä viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Hotelli- ja ravitsemus-alalla nousu ei kuitenkaan ole ollut kuin 10,9%, eikä rakennusalallakaan palkat ole nousseet kuin 19,7%. Hotelli- ja ravitsemusalalla tulijoiden osuus työntekijöistä on 40% ja rakennuksillakin töitä paiskivista joka viides on muualta tullut.

Bratsbergin näkemyksen mukaan tästä saattaa seurata eriarvoisuuden lisääntyminen norjalaisessa yhteiskunnassa.

”Kärsimään joutuvat ne ryhmät, joiden tulot jäävät alle norjalaisen keskiarvon. Kun sitten tulijat työllistyvät vielä näille aloille, eriarvoisuus tulee kasvamaan”, hän väittää.


3 KOMMENTTIA

 1. Toimittajalta tai tutkija Bernt Bratsbergilta tämä juttu jäi nyt jotenkin kesken. Puuttumaan jäi se osa missä tämä huutava vääryys osoitetaan rakenteellisesta rasismista tms VHM:n aikaansaannoksesta johtuvaksi ja lopuksi VHM:n syyllistämisen jälkeen luonnollisesti vaatimus miten asia korjataan esim VHM:ää lisää verottamalla.

  Lisäksi tutkija unohti mainita, että tätä asiaa pitää ehdottomasti (hänen) tutkia vielä ainakin 3 vuotta lisää uudella syväluotaavalla tutkimuksella.

 2. Tietenkin hyvä että tuo asia on tutkittu, mutta toisaalta tuo palkkojen nousun hillitseminen on työperäisen maahanmuuton perusvaikutus. Kaikkiin töihin nimittäin löytyy tekijä, mikäli palkka on riittävän iso. Tämä pätee erityisesti kirjoituksessa käsitellyillä ravintola- ja rakennusaloilla, koska niissä useimmat työtehtävät eivät edellytä pitkää koulutusta tai harvinaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia.

  Kapitalismissa työn kysynnän ja tarjonnan välisen mekanismin pitäisi teorian mukaan toimia niin, että työvoimapulan vallitessa jollain alalla kyseisen alan palkat kohoavat, ja alan tehtäviin hakeutuu sen jälkeen entistä enemmän väkeä. Osa alan työstä saattaa myös muuttua tämän jälkeen kannattamattomaksi kustannusten kohottua. Näin alalla saavutetaan jälleen tasapaino kun toisaalta työn tarjonta lisääntyy ja toisaalta työn kysyntä vähenee.

  Työperäinen maahanmuutto lisää työvoiman tarjontaa niille aloille ja sellaisiin työtehtäviin, joille tulijat voivat ja haluavat työllistyä, ja siis vähentää paineita kohottaa palkkoja niillä aloilla. Tarkastelunäkökulmasta riippuu, onko tämä hyvä vai huono asia. Työnantajille, yrittäjille sekä näiden tuotteita ja palveluja ostaville kuluttajille se on hyvä, koska tuotteen tai palvelun hinta saadaan pysymään matalampana. Niillä aloilla työskenteleville se on huono, koska se on omiaan pitämään heidän palkkansa alempina kuin mitä ne muuten olisivat. Nuorisolle ja vaikeasti työllistyville se on huono, koska tulijat aiheuttavat nettovähennyksen sellaisiin vapaana oleviin työtehtäviin ja sellaisille aloille, joihin nuoret voisivat työllistyä (tulijoiden aiheuttama pieni talouskasvu ei riitä synnyttämään paljoakaan esimerkiksi sellaisia työpaikkoja joissa ammattitaitovaatimus olisi vähäinen).

  Mielenkiintoista tässä artikkelissa on, että se tarjoaa lukuja joiden avulla itse kukin voi arvioida työperäisten maahanmuuttajien aiheuttamien efektien suuruutta.

 3. Ehdottamasti pitää paikkansa, että maahanmuutolla on palkkatason nousua hillitsevä ja jopa sitä alentava vaikutus.

  Maahanmuutto mahdollistaa sellaiset liiketoiminnat, jotka perustuvat alhaisiin palkkoihin. Käytännössä alhainen palkkataso aiheuttaa sen, että yhteiskunnan on kompensoitava sosiaalitukien muodossa työntekijöiden tulovaje. Siis pääsiallisesti maahanmuuttajia työvoimanaan käyttävä yritys maksaa huonoa palkkaa ja yhteiskunta tukemalla alipalkattuja työntekijöitä, mahdollistaa yritykselle matalapalkkaisen työvoiman saatavuuden.

  Sitten saarnahetki. – Suomi tarvitsee työvoimapulaa. Se kannustaisi yrityksiä kehittämään liiketoimintojaan sellaisiksi, että olisi mahdollista maksaa hyvää palkkaa. Työvoimapulan olosuhteissa huonoja palkkoja maksavat yritykset kuolevat pois, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska kukaan ei joudu työttömäksi.

  Työvoimapula on saavutettavissa askelittain. Ensimmäinen askel olisi estää työvoiman ylitarjontaa ylläpitävä maahanmuutto.

VASTAA

Please enter your comment!
Please enter your name here