Norjan vähemmistöt äänestävät sankoin joukoin Työväenpuoluetta

4
411

Melkein 70% afrikkalais-, aasialais- ja etelä-amerikkalaistaustaisista äänestää Norjan Työväenpuoluetta Norjan Tilastokeskuksen mukaan. Tiedot ovat peräisin viikolla julkaistusta ”Tulijat ja kunnallisvaalit 2015”-raportista.

Moniin pientä ihmismieltä askarruttaviin kysymyksiin ei koskaan saada vastausta, koska syystä tai toisesta niitä ei haluta selvittää. Onneksi on olemassa vielä Norjan kaltaisia maita, missä poliittinen korrektius ei estä paneutumasta yhteiskuntiemme kohtalonkysymyksiin, kuten siihen, millainen vaikutus tulijoilla on palkkakehitykseen. Ja vaikka Hölmölässä edelleen huudetaan kurkku suorana rikkautta ja voimavaraa, sikolättiläiset saivat lukea jo viisi vuotta sitten suuresta salaisuudesta. Siis siitä, että tulijat eivät missään skenaariossa tule koskaan olemaan mitään muuta kuin valtava kuluerä.

Tällä kertaa Norjan tilastokeskus on tutkinut tulijoiden äänestyskäyttäytymistä maan edellisissä kunnallisvaaleissa.

Muualta Euroopasta saapuneet maahanmuuttajat äänestävät kuten paikalliset pottunokat keskimäärin. Tässä ryhmässä hallituspuoleitten Høyren ja Edistyspuolueen yhteenlaskettu kannatus on hieman suurempi kuin Työväenpuolueen. Itä-Euroopasta tulleiden parissa Edistyspuolueen kannatus on tuplaten suurempi kun koko väestön parissa.

Koulutustason noustessa vasemmistopuolueiden kannatus hupenee myös afrikkalaisten, aasialaisten ja etelä-amerikkalaisten parissa. Suuri enemmistö, 80%, joiden korkein koulutus on peruskoulun läpäisy, äänestää Työväenpuoluetta, Sosialistista vasemmistopuoluetta tai äärikommunistista Rødt-puoluetta. Keskiasteen koulutuksen läpikäyneiden parissa punapuolueet keräävät enää 70%:n suosion ja korkeakoulu- tai yliopistotason koulutuksen suorittaneiden parissa kannatus on 60%.

Työväenpuolue ei ole kovin suosittu vietnamilaisten, iranilaisten tai turkkilaisten keskuudessa. Samaan aikaan Kokoomukseen rinnastettava Høyre on melko suosittu vietnamilais- ja turkkilaistaustaisten keskuudessa. Yksi raportin löydöksistä oli, että afrikka- ja aasialaistaustaiset tulijamiehet ovat -naisia vasemmistolaisempia. Pottunokkien kohdalla tilanne on päinvastainen – naiset ovat miehiä vasemmistolaisempia.

Norjan kunnallisvaaleissa vuonna 2015 äänestäjistä 14% oli tulijataustaisia. Tulijat ovat päässeet vuodesta 1983 lähtien äänestämään paikallisvaaleissa kolmen vuoden laillisen notkunnan jälkeen.

Äänestäminen ei ylipäätään kiinnosta tulijoita. Norjan kansalaisuuden itselleen keplotelleista tulijoista 40% kävi vaaliuurnilla. Kotutumisen tehokkuutta kuvaa se, että toisen polven tulijoista äänesti enää 38%. Ulkomaan kansalaisista, jotka ovat liki kaikki toisista EU-maista lähtöisin, vain 29% käytti äänioikeuttaan.

Äänestysprosentti vuoden 2015 vaaleissa oli 60%. Mikäli ulkomaalaistaustaiset jätetään laskuista pois, äänioikeuttaan käyttäneiden määrä olisi noussut peräti neljällä prosenttiyksiköllä.

Äänioikeuden omaavien tulijoiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevina vuosina. Oslossa melkein joka kolmas äänioikeutetuista on jo nyt taustaltaan tulija.

Tilastokeskus selvitti äänestyskäyttäytymistä myös tulijoiden uskonnollisen vakaumuksen mukaan. Islaminuskoisista peräti 88% äänesti jotain Norjan vasemmistopuoleista.

LÄHDENettavisen
JAA

4 KOMMENTTIA

 1. Islamistit äänestävät puolueita jotka suhtautuvat näihin suopeimmin. Se ainakin on tuosta pääteltävissä ja on jopa loogista. Nämä osoittavat selkeästi jonkin tason älyllisyyttä.

 2. Kehitysmaamaahanmuuttajat tuppaavat äänestämään puoluetta joka lupaa heille muhkeimmat sosiaalituet. Heidän kannaltaan tämä on täysin järkevää.

  Demarien taas kannattaa kosiskella kehitysmaamaahanmuuttajia. Demarit ja muut sosialistit ovat menettäneet kannatustaan eri puolilla Eurooppaa, heidän kannattajakuntansa vanhenee ja kuolee pois, ja näin nuo puolueet ovat kutistumassa mikrokokoon nähtävissä olevassa tulevaisuudessa – ellei sitten löydy uutta kannattajakuntaa. Ja kuten yllä mainitsin, sellainen löytyy helpolla kehitysmaamaahanmuuttajien keskuudesta. Asiassa on vain pari mutkaa: 1) kehitysmaamamut ovat keskimäärin laiskoja äänestäjiä, joten äänisaalis saattaa jäädä heikoksi; 2) kehitysmaamamut äänestävät mielellään toisia kehitysmaamamuja, jos vähänkään uskottavia ehdokkaita on tarjolla; ja 3) kehitysmaamamuja on vielä liian vähän että heihin nojaava puolue voisi nousta valtapuolueeksi.

  Riittävän äänestäjäpohjan takaamiseksi demarien ja muiden sosialistien kannattaa siis kaikin keinoin edistää kehitysmaamaahanmuuttoa. Valitettavasti vapaata kehitysmaamaahanmuuttoa ei voi yhdistää demarien ajamaan hyvään sosiaaliturvan tasoon: kun sosiaalituen nettosaajia on liikaa, verotus ja/tai julkinen velka nousevat sietämättömiksi. Mutta tätä demarit eivät myönnä edes itselleen, vaan elävät epätoivoisissa fantasioissa joissa tulijat muuttuvat ennen pitkää nettoveronmaksajiksi, innovaattoreiksi ja kultamuniksi.

  Tämän takia kenenkään tulevaisuuden Suomesta ja Euroopasta vastuuta tuntevan kansalaisen ei kannata äänestää vasemmistoa. Ja tämän(kin) takia ei-työperäistä maahanmuuttoa koskevan politiikan tiukentamisella järkevälle tasolle alkaa olla kiire.

 3. Heihinhän sosialistit nimenomaisesti satsaavat kautta Euroopan perinteisen työväenliikkeen kuihtuessa ja harmaantuessa marginaaliksi. Taas nähdään kuinka sosialistit ajavat silkkaa omaa etuaan valtapoliittisista syistä välittämättä siitä, että loppupäässä odottavat tuhoisat seuraukset niille yhteiskunnille, jossa sosialistit hakevat ”pikavoittoja”.

 4. Olen useinkin miettinyt, miten paljon eurostoliittoa kannattavissa on entisiä neuvostoliiton kannattajia ja onko jokin yhteys entisten stalinistien ja sossujen proletäärien yhtymisellä ja eurostoliiton yhtymisellä. Kun vielä lisää proleja saadaan työtä kaihtavista ulkomailta, niin intohan on suuri ja kannatus voi nousta heidän punaviher -aatteillaan.
  Sen sijaan entinen neuvostoliitto on mennyt ja tilalle on tullut tsaarillinen ja ainoa oikeasti kapitalistinen mantereen valtio, joka ei kelpaa punavihreille enää malliksi, hyi, sehän on äärioikeistolainen valtio. Nyt sitten tosi uskovaiset punavihreät näkevät eurostoliitossa entisten unelmiensa täyttymyksen, jossa kaikille pikku byrokraateille ja agitaattoreille on töitä, vaikka miten turhanaikaista, mutta kuitenkin mielekästä, kun pitää punaviher-lasti silmillään.
  Kaikki on väliaikaista kuitenkin ja kaikki valtioliittoutumat ovat ennemmin tai myöhemmin sortuneet, niin käy kaikeksi onneksi myös eurostoliitolle, toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin.

VASTAA

Please enter your comment!
Please enter your name here